Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względów prawnych nie możemy opublikować listy osób przyjętych oraz wyników sprawdzianu z języka polskiego i angielskiego. 
Kandydaci zakwalifikowani do klasy I  na rok szkolny 2016/2017 zostaną poinformowani telefonicznie przez dyr. Jolantę Knap w poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. 
Rodziców Kandydatów prosimy o podpisanie umowy z Gimnazjum Filmowym w dniu 12. 04. 2016 r. 

Przyjętych zostało 22 Kandydatów.

Witamy w Gimnazjum Filmowym!

Feedback