PROFILE 

 

Gimnazjum Filmowe z oddziałami dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej jest jedyną w Polsce szkołą ponadpodstawową o profilu filmowym.

Wszystkie klasy mają profil filmowy, ale z równą starannością nauczamy: matematyki, fizyki, chemii i polskiego... . Chcemy by nasi uczniowie zdobyli rzetelną wiedzę ogólną, potrzebną do poznania siebie i świata oraz mądrego wyboru dalszej drogi edukacji.

Filozofia, którą wprowadzamy do planu nauczania, ma za zadanie nauczyć jasno i precyzyjnie formułować myśli, pogłębić refleksję, prowadzić ku mądrości.  


W Gimnazjum Filmowym realizujemy program języka angielskiego (4 godziny tygodniowo) i zapewniamy naukę drugiego języka nowożytnego (francuski, hiszpański) w wymiarze 3 godzin w tygodniu.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do swobodnej, pełnej  komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim oraz dalszej nauki przedmiotów ogólnokształcących w tym języku.

Chcemy by umiejętności językowe służyły praktyce, umożliwiały realizację konkretnych zadań,  które każdy uczeń naszego gimnazjum  musi lub powinien zaliczyć.

W klasie I  nauczyciele języka polskiego, historii, matematyki i fizyki oraz przedmiotów artystycznych będą wprowadzać na wybranych lekcjach nauczanie w języku angielskim by uczniowie znali oryginalne tytuły filmów, dzieł literackich i dzieł sztuki, biografie artystów i naukowców, terminologię danej dziedziny, by potrafili opisać zjawiska, postacie, miejsca,  sytuacje i przedstawić swoje opinie.

W klasie II uczniowie będą kontynuować metody nauki języków obcych z klasy pierwszej. Ich głównym zadaniem będzie przedstawienie własnych projektów gimnazjalnych w języku angielskim. Projekt gimnazjalny jest obowiązkowym zadaniem dla wszystkich uczniów klas drugich gimnazjalnych w Polsce. Ma uczyć współpracy w zespole, twórczego i odpowiedzialnego podejścia do wybranego przez siebie problemu. Każdy zespół publicznie przedstawi swój projekt w języku angielskim.

Jeżeli dana grupa wyrazi chęć zaprezentowania swojego projektu w innym nauczanym w naszym gimnazjum języku, nauczyciel danego przedmiotu będzie służył swoją pomocą i wiedzą.

W klasie III uczniowie opracują w języku angielskim wybrane sceny dialogowe własnych filmów, fragmenty własnych scenariuszy lub projektów naukowych i artystycznych.

Ponadto w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum  katalogi wystaw prac uczniów, zaproszenia na imprezy szkolne, recenzje filmów czy sprawozdania z wydarzeń kulturalnych będą redagowane w języku polskim i angielskim lub w innym nauczanym w naszym gimnazjum języku obcym.

Nasi nauczyciele ( w tym native speakerzy) będą służyć uczniom pomocą w osiąganiu ich celów.

 

Proponujemy: 

w klasie I – zajęcia z zakresu plastyki i fotografii

w klasie II - zajęcia z zakresu plastyki i animacji 

w klasie III - zajęcia z zakresu plastyki  i filmu 

 

Oferujemy: 

fakultety polonistyczny i matematyczny (jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne)

koła języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego 

kursy pozalekcyjne – zajęcia „Małej filmówki”, zajęcia plastyczne, klub filmowy koło aktorskie

 

Zachęcamy:

do uczestnictwa w konkursach, festiwalach, wydarzeniach kulturalnych i naukowych, wyjazdach językowych 

Feedback