MISJA SZKOŁY

 

„Poczucie spełnionego życia musi być  ściśle związane z  w ł a s n y m tego życia projektem”

                                                                                              

                                                                                                           prof. Robert Piłat- filozof

 

Okres gimnazjalny jest czasem prób, poszukiwania odpowiedzi na pytania: kim jestem?, co jest dla mnie ważne? ,  jak mogę osiągnąć to, o czy marzę?

Trzy lata nauki w gimnazjum to nie tylko czas szukania pomyslu na siebie, ale także przyglądania się innym, przeglądania się w nich. Ważna w tym okresie jest nauka, ale równie istotne jest znalezienie przyjaciół i mądrych dorosłych, którzy pomogą i poprowadzą, zmotywują i docenią. To zadania zarówno dla nauczycieli jak i rodziców.

Priorytetem szkoły jest uczeń - wspierany przez rodziców i nauczycieli. Zbudowanie dobrych wzajemnych relacji jest podstawą porozumienia. Jest wzorem i oparciem dla nastolatka.

Priorytetem szkoły jest nauka – wysoka jakość nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz kształcenie w zakresie filmu i sztuki. Chcemy by każdy z uczniów opanował wiedzę, zdobył umiejętności, które pozwolą mu na coraz większą samodzielność w uczeniu się i osiąganiu swoich celów. Chcemy by każdy z uczniów poznał swoje mocne strony i je wzmacniał, nie tracąc  radości życia i ciekawości świata.

Naszym celem jest, aby pod koniec III klasy każdy uczeń świadomie wybrał drogę własnej dalszej edukacji i rozwoju,  szanował wartości i ludzi.

Wiedza ogólna poszerza horyzonty. Warsztaty kreatywności uczą wrażliwości i odwagi tworzenia. Zajęcia z plastyki, podstaw zawodów filmowych i fotografii, szeroko pojętej kultury i sztuki uczą historii, teorii i rzemiosła. Umiejętności zdobyte na tych zajęciach pozwolą uczniom dostrzec w rysunku – kadr, w fotografii – opowieść, w scenografii – historię, w kolorze – symbol, czy też emocję. Nauka malowania światłem przygotowuje do zawodu operatora. Nauka komponowania własnych wypowiedzi w róznych językach opierająca się na obserwacji świata i ludzi, przygotowuje do zawodu scenarzysty. Wszechstronny rozwój i wiedza ucznia przygotowje go do najtrudniejszego zawodu – reżysera swojego życia.  

Feedback