Opłaty w roku szkolnym 2015/2016

 

- wpisowe 1200, 00 zł

- czesne 12 500,00 zł rocznie (płatne w 10 miesięcznych ratach po 1250, 00 zł)

(Ulga dla drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie - czesne 11 000,00 zł  płatne w 10 miesięcznych ratach po 1100,00 zł)

Uprzejmie informujemy, że w trosce o Państwa wygodę w roku szkolnym 2015/2016 wprowadziliśmy indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać zobowiązania wobec zawartych umów o kształcenie. 

 

 

Feedback