W całej Polsce tylko 196 szkół prowadzi zajęcia z Filozofii. Gimnazjum Filmowe do tej grupy dołącza.

Ostatnio naukowcy z Uniwersytetu w Durham przebadali 3 tys. uczniów podstawówek (z 48 różnych szkół), w których wprowadzono roczne kursy filozofii. I odnotowali bardzo pozytywny wpływ tych zajęć na dzieci - nie tylko w kwestiach społecznych, ale nawet w matematycznych. Dzieci z filozofią rozwijały się o dwa miesiące szybciej niż rówieśnicy. Dobrze szła im dyskusja na trudne tematy, jak np. szkolna przemoc. Były lepszymi słuchaczami, a to sprawiało, że bardziej podobały im się lekcje.

W Polsce edukacja filozoficzna jest wciąż jeszcze niedoceniana, choć udowodniono, że wspaniale rozwija ona umiejętności logicznego myślenia, pomaga  przygotować się do wyzwań, które stawiają przed młodym człowiekiem studia, a później dorosłe życie. Przedmiot ten kształci samodzielność myślenia, lepsze rozumienie świata, ludzi i samego siebie, twórcze myślenie, uwrażliwia moralnie, daje możliwość dociekliwości, a także uczy krytycznego stosunku do stereotypów.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu potwierdzają teorię, że nauka filozofii ma bardzo korzystny wpływ na rozwój młodego człowieka. Wynika z nich, że - wbrew stereotypom - filozofowie nieźle radzą sobie na rynku pracy. Tylko 1,7 proc. absolwentów tego kierunku zarejestrowało się w urzędzie pracy i było ich mniej niż po wielu kierunkach ścisłych, np. chemii. Ludzie po studiach filozoficznych są chętnie zatrudniani, a pracodawcy cenią  sobie przede wszystkim ich zdolności adaptacyjne, szybkość przyswajania wiedzy, logiczne myślenie i otwartość na świat.

W Gimnazjum Filmowym zajęcia poprowadzi dr Agnieszka Świtalska. Serdecznie zapraszamy na jej wykład pt. "Jaskinia Platona, jako pierwszy w dziejach pokaz filmu", który odbędzie się podczas inauguracji roku szkolnego 2015/2016 1 września o godzinie 11.00 w kinie Elektronik. 

Feedback