Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się historią, architekturą, sztuką, kulturą i folklorem Warszawy, do udziału w konkursie "Warszawa - moje miasto". Udział w konkursie jest także świetną okazją do rozwijania umiejętność pracy w trybie projektu zwieńczonego publiczną prezentacją. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji o Warszawie. Forma prezentacji oraz jej temat są dowolne. Prezentacje ocenia jury wyłonione przez organizatora konkursu. Czas prezentacji nie powinien przekraczać dwudziestu minut.

Ocenie podlegają:

Interesujący dobór tematów

Oryginalna forma prezentacji

Zawartość merytoryczna prezentacji, czyli informacje pochodzące z literatury, a także zebrane samodzielnie wiadomości.

Terminy:
1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 maja 2016 r.
2. Terminy przeglądów prezentacji: 12 maja (czwartek) i 13 maja (piątek) 2016 r.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z prezentacją najlepszych prac odbędzie się 24 maja 2016 r.

Regulamin i szczegóły konkursu

Feedback